Svenska Jägareförbundet

Meny

April -15

Efter en för vildsvinen gynnsam vinter anses stammen i länet vara stabil eller på vissa platser ökande, undantaget norra delarna som är i etableringsfasen. Det finns nu gott om föryngringar i markerna efter födelseperioden som främst sker mars-maj. Kullarna upplevs som normalstora till på sina håll stora.

På grund av den tidiga (långa våren) har vildsvinens födosök på vallar och annan gröda skett under en längre tidsperiod än normalt, och lokalt gett en större skador än föregående år.  I och med prognosen om en ökande stam på flera områden rekommenderas höjt jakttryck på yngre djur där målsättningen är att hålla stammen konstant. Då vårbruket nu är genomfört bör man vara observant på skador i dessa områden och koncentrerar jakttrycket till drabbade områden. Avledande utfodringar i skogsmark bör under denna period fungera som en fristad för vildsvinen, för att avleda dem från skadekänslig mark. Viktigt att under denna årstid vara extra försiktig vid jakt, då det förekommer många kultingförande suggor.      

2015-05-12 2019-06-04