Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Liksom tidigare är intrycket att årets kullar är stora eller normalstora samt att den blöta sommaren har erbjudit rikligt med mat till vildsvinsstammen.

Spannmålen är nu tröskad på många håll och skadebilden för länet är svårbeskriven då det lokalt har varit stora skador medan andra platser klarat sig mycket bra. Fortsatt är det viktigt att vara observant på grödor som ännu inte skördats, som till exempel majs där skadebilden innan skörd fortfarande kan förvärras. Vid skyddsjakt liksom övrig jakt gäller fortsatt hög försiktighet gällande suggor då sommarens gynnsamma väder gör att det är mycket kultingar i markerna. Skyddsjakt i gröda gör det ofta svårt att observera små vildsvin. 

På de platser där stammen anses ha ökat bör man ha en hög avskjutning på årsgrisar (>80 %) och här kan det även behövas skjutas en vis del gyltor och galtar om målsättningen är att hålla stammen stabil.

2015-09-10 2019-06-04