Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -15

Vildsvinsstammen anses fortfarande visa en god stam efter reproduktionen under våren. Problemen under juni månad i odlade grödor har i de flesta områden varit relativt begränsade.

Ju mer spannmål och annan gröda närmar sig mognad bör man dock höja beredskapen då detta kan locka ut grisar till födosök. Som tidigare ges rådet att bedriva avledande utfodring i skog där vildsvinen ges en fristad. Jakten bör riktas mot skyddsvärda grödor och framförallt inriktas på årsgrisar.

Då säden börjar bli hög gäller det att vara extra försiktig så inte kultingförande suggor skjuts. Den kalla och blöta sommaren har gjort att mognadsprocessen på spannmål kan bli mer utdragen i år jämfört med normalt vilket kräver en större insats för berörda jägare.

2015-08-19 2019-06-04