Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

Den generella bilden är att stammen fortfarande är större jämfört med föregående år. Dessutom kommer rapporter från delar av länet om att nyfödda kultingar setts under perioden.

Med anledning av rapporterna om nyfödda kultingar krävs extra vaksamhet under jakten så inte kultingförande suggor skjuts. Extra försiktighet bör också tas under hundjakt så denna inte bedrivs i såtar där det finns små kultingar. På de håll stammen ökat bör en hög avskjutning genomföras på framförallt yngre grisar för att bibehålla stammen på tidigare nivåer, om detta är målsättningen. 

2015-11-30 2019-06-04