Svenska Jägareförbundet

Meny

September -15

Grödor på åkermarken är nu skördad och skaderisken är därmed mindre än tidigare. Säsongen har på sina håll gett stora skador under mognadsperioden men sett över länet är den generella bilden att skadenivån har varit relativt låg.

Från flera håll rapporteras fortsatt god tillgång på årsgrisar och stora kullar vilket kan kräva ett högt jakttryck under hösten.

Jakten under hösten bör framförallt inriktas på årsgrisar och där stammen bör minskas även yngre hondjur. Hundjakten är nu igång och under denna jaktform liksom övrig jakt bör fortfarande försiktighet tillämpas så inte kultingförande suggor skjuts. Håll etiken och säkerheten högt, inte minst under hundjakten!

2015-10-27 2019-06-04