Svenska Jägareförbundet

Meny

December -15

Tidigare delen av vintern har varit gynnsam för vildsvinen med lite snö och ingen djup tjäle i marken. Detta gynnar vildsvinens överlevnad under vinter som annars kan vara hård framförallt för yngre individer.

Redan innan årsskiftet har man börjat se kultingar dyka upp i markerna. Dessa tidiga kullar kan få det problematiskt om vi får perioder med för kalla förhållanden eller framförallt perioder med mycket nederbörd.  
Extra försiktighet krävs under jakt då det börjar dyka upp kultingar. Hund som används till vildsvinsjakt bör kopplas om kultingar observeras i området och innan skott avlossas gäller det att vara säker man inte fäller sugga kultingförande sugga. 

2016-02-12 2019-06-04