Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -15

Efter en för vildsvinen gynnsam vinter anses stammen i länet vara stabil eller på vissa håll ökande, undantaget norra delarna som är i etableringsfasen. Den huvudsakliga föryngringsperioden (mars-maj) är nu avslutad och bedömningen är att det finns gott om kultingar i markerna. Kullarna upplevs som normalstora till på sina håll stora.

Situationen inom länet är i stort oförändrad från föregående månad. På sina håll har dock en minskad aktivitet på vallar och annan åkermark observerats under perioden.
Avskjutningen bör inriktas på årsgrisar som uppträder i områden där de orsakar skada. Extra försiktighet krävs vid jakt på hondjur då det observerats att även mindre suggor har kultingar efter den milda vintern/våren.
Avledande utfodringar i skogsmark bör under denna period fungera som en fristad för vildsvinen. Detta för att avleda dem från skadekänslig mark.

2015-06-10 2019-06-04