Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Bilden av att stammen sett över länet fortfarande är större jämfört med föregående år finns kvar. Dessutom fortsätter det att komma in rapporter om att nyfödda kultingar setts på flertal platser under hösten.

Med anledning av rapporterna om kultingar I markerna gäller fortsatt hög försiktighet under jakten så inte kultingförande suggor skjuts. På de håll stammen ökat bör en hög avskjutning genomföras på framförallt yngre grisar för att bibehålla stammen på tidigare nivåer, om detta är målsättningen. 

2015-12-10 2019-06-04