Svenska Jägareförbundet

Meny

April -16

Den milda vintern följt av den milda och relativt torra våren har inneburit gynnsamma förhållanden för vildsvinen. Årsungar och äldre vildsvin är i god kondition för årstiden.

Då stammen består av mycket unga djur som i sin tur (på grund av gynnsamt väder och föda tidigare under 2015) gick i brunst innan ett års ålder, så finns det en del årsungar som föddes under hösten. Det kan i sin tur leda till en ganska utdragen föryngringsperiod våren 2016 där de vuxna suggorna i viss utsträckning började grisa redan innan jul och under vintern. Och de yngre suggorna / årsgrisarna drar igång i slutet av våren och under sommaren samt ända fram under hösten.

Under mars och april månad borde en stor del av de vuxna suggorna komma igång och grisa vilket leder till att det finns mycket randiga kultingar, både i boet och ibland som åtföljer suggan. Och så kommer det sannolikt fortsätta ända fram till i sommar då de yngre suggorna oftast grisar lite senare, vilket innebär att det endast är när man är helt säker på att det är en årsunge utan kultingar som man kan skjuta.

Det milda vädret under vårvintern innebär att det blir en del skador på vallar och liknande där det är lätt att böka. Det märks av på flera håll i länet och extra insatser med vakjakt kan där komma att behövas.

Generellt så är vildsvinsstammen i ganska stark tillväxt på grund av gynnsamma förhållanden. Därav bör man lägga i en extra växel och öka jakttrycket på framförallt årsungar av vildsvin (upp till 12 mån ålder), vilket leder till en stam bestående av en större andel vuxna djur.  Det gör i sin tur att man får en betydligt större möjlighet och effekt av att jobba med skadeförebyggande jakt när skörden är som känsligast.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-03 2019-06-04