Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Med anledning av att det är ollonår så kan skadorna på höstsådd i jordbruksmark som är omgiven av tex ek- och hassel öka lite extra.

Hösten har hittills varit gynnsam för vildsvinen och de är i god kondition.

Med anledning av god födotillgång så är vildsvinen i gott hull och redan under november så har en del randiga kultingar börjat dyka upp här och var i markerna. På andra håll är brunsten igång ordentligt och sammantaget innebär det en tidig start på föryngringssäsongen. Det i sin tur kräver extra uppmärksamhet vid all jakt och i synnerhet vid hundjakt då det inte går att jaga med hundar när det är randiga kultingar i såtarna.  
 
Beroende på hur vintern utvecklar sig så kommer det visa sig om denna tidiga start på föryngringen kommer innebära en generell ökning av vildsvinsstammen till nästa år, eller om det blir hårt klimat som gör att många kultingar dukar under på vårvintern med sena omläggningar som följd.
 
Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från den lokala förutsättningarna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-12-06 2019-06-04