Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -16

I Januari så kom vintern på många håll och en hel del blött klimat. På det stora hela är vildsvinen i god kondition så vädret borde inte ha någon större påverkan ännu förutom i de fall smågrisar föds och det är blött och kallt. Då är det stor risk att de inte överlever de första veckorna.

Då stammen består av mycket unga djur som i sin tur (på grund av gynnsamt väder och föda tidigare under 2015) gick i brunst innan ett års ålder, så finns det en del årsungar som föddes under hösten.

Nu kommer vi in i en period med hårdare klimat för alla vilda djur och inte minst för vildsvinen är det viktigt att tillse att de har skydd (sugghyddor) och föda. Till exempel grönensilerat spannmål fungerar mycket bra för att hjälpa vildsvinens ”årscykel” och koncentrera kullarna rätt i tiden. Har man möjlighet att även skapa torra platser med halm där de har möjlighet att grisa, så är det något som hjälper mycket. Alternativet kan vara att kultingar dör vid hårt (blött och kallt) klimat och då blir det omläggningar och kullar fel tid på året som följd.

Nu är det slut med hundjakt och det enda som är tillåtet är vakjakt/åteljakt. Då många suggor nu börjar få smått så är det endast när man är helt säker på att det är en årsunge utan kultingar som man kan skjuta.

Fortsätter det milda vädret så finns en risk att det under vårvintern kommer bli en del skador på vallar och liknande där det är lätt att böka. Extra insatser med vakjakt kan där komma att behövas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-02-09 2019-06-04