Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -16

Vi är nu inne i den huvudsakliga jaktperioden efter mycket av viltet och så även för vildsvinen.

Med anledning av att det är ollonår så kan skadorna på höstsådd i jordbruksmark som är omgiven av tex ek- och hassel öka lite extra.

Just med anledning av att det är ollonår så kan det komma att påverka vildsvinsstammen i form av ökad och snabbare tillväxt. Det här är ytterligare ett argument för att anamma ”fri jakt” efter årsungar av vildsvin.

I de områden som man har problem med vildsvin i form av tex skador, alternativt att man tycker att man har för många vildsvin i något område. Så bör man i dessa fall planera för att under oktober-november försöka skjuta ett antal unga vuxna hondjur. Fortfarande ska inga ledarsuggor skjutas då detta bara skapar större problem och oreda. Däremot behöver man skjuta unga vuxna hondjur för att balansera tillväxten i stammen där det behövs. Och under oktober och november så är det minst sannolikhet att de har små kultingar och således minst risk för att skjuta en förande sugga.

Men precis som alltid är det stora variationer inom länet, och vildsvinen finns inte överallt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-10-27 2019-06-04