Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -16

Fortfarande generellt en ganska mild vinter även om snö, blöta och kyla förekommer och kan påverka nyfödda kultingar i viss utsträckning. Det första nålsögat för överlevnad hos kultingar och därmed vidare storlek på stammen är klimatet den första månaden i kultingarnas liv.

På det stora hela hittills i vinter är större årsungar och äldre vildsvin i god kondition för årstiden.

Då stammen består av mycket unga djur som i sin tur (på grund av gynnsamt väder och föda tidigare under 2015) gick i brunst innan ett års ålder, så finns det en del årsungar som föddes under hösten. Det kan i sin tur leda till en ganska utdragen föryngringsperiod 2016 där de vuxna suggorna i viss utsträckning började grisa redan innan jul och under vintern. Och de yngre suggorna / årsgrisarna drar igång i slutet av våren och under sommaren samt ända fram under hösten.

Nu är vi i en period som är den tuffaste på året för alla vilda djur och inte minst för vildsvinen är det viktigt att tillse att de har skydd (sugghyddor) och föda. Till exempel grönensilerat spannmål fungerar mycket bra för att hjälpa vildsvinens ”årscykel” och koncentrera kullarna rätt i tiden. Har man möjlighet att även skapa torra platser med halm där de har möjlighet att grisa, så är det något som hjälper mycket. Alternativet kan vara att kultingar dör vid hårt (blött och kallt) klimat och då blir det omläggningar och kullar fel tid på året som följd.

Nu är det slut med hundjakt och det enda som är tillåtet är vakjakt/åteljakt efter årsungar av vildsvin (upp till 12 mån ålder). Då många suggor nu börjar få smått så är det endast när man är helt säker på att det är en årsunge utan kultingar som man kan skjuta.

Fortsätter det milda vädret så finns en risk att det under vårvintern kommer att fortsätta bli en del skador på vallar och liknande där det är lätt att böka. Redan nu märks detta av på en del håll och extra insatser med vakjakt kan där komma att behövas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-03-02 2019-06-04