Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Hösten och vintern har hittills varit gynnsam för vildsvinen och de är i god kondition.  På många håll är både brunsten i full gång och kultingar har också börjat dyka upp här och där i markerna.

Med anledning av god födotillgång så är vildsvinen i gott hull och redan under november så började en del randiga kultingar dyka upp i markerna. Brunsten kom igång tidigt och har inneburit en tidig start på föryngringssäsongen. Det i sin tur kräver extra uppmärksamhet vid all jakt och i synnerhet vid hundjakt då det inte går att jaga med hundar när det är randiga kultingar i såtarna.  
 
Januari månad brukar ofta vara lite extra knepig när det gäller hundjakt och inte minst denna säsong med anledning av den tidiga starten på föryngringen.
 
Beroende på hur vintern utvecklar sig så kommer det visa sig om denna tidiga start kommer innebära en generell ökning av vildsvinsstammen 2017 eller om det blir hårt klimat som gör att många kultingar dukar under på vårvintern med sena omläggningar som följd.
 
Som alltid är det stora variationer inom länet och förvaltningen måste utgå från de lokala förutsättningarna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-01-03 2019-06-04