Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -15

I de norra och östra delarna av länet upplever man en ökande vildsvinsstam, men en stor variation upplevs inom länet som helhet.

Vintern har varit mild med god födotillgång. Man observerade nyfödda kultingar över hela länet redan i januari och än fler i februari. Man upplever kullarna som stora.
Då reproduktionen varit god så har vi en stor andel unga djur i populationen. Jakten bör därför inriktas på årsgrisar. Då det observerats nyfödda kultingar i hela länet måste man vara mycket försiktig med vuxna ensamma vildsvin! Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vildsvin fredade!

2015-03-06 2019-06-04