Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -15

Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet, men får bedömas som stabil. Nyfödda kultingar har observerats sedan januari och kullarna bedöms som stora.

Under vårmånaderna brukar vallar och betesmarker vara extra begärliga för vildsvinen och rekommendationen är att jakttrycket bör riktas till skadedrabbade områden. Rapporter om lokala skador på just den typen av marker har inkommit. Då reproduktionen upplevs och förväntas bli stor bör ett fortsatt högt jakttryck inriktas mot unga djur och framförallt årsgrisar. Tänk på att vuxna vildsvin är fredade till den 15 april!

2015-04-01 2019-06-04