Svenska Jägareförbundet

Meny

December -15

Inom länet finns det stora variationer inom vildsvinstätheten. Nu när vildsvinsjakten med hund har varit igång i några månader så upplever jägarna att det är mindre med vildsvin jämfört med föregående år, undantaget de nordöstra delarna av länet som upplever vildsvinsstammen som oförändrad.

Hittills så har vintern varit mild med mycket nederbörd. Det gör att vildsvinen har bra förutsättningar att finna föda och födotillgången bedöms som god. Det milda vädret har även resulterat i ett hårdare tryck på vallar och betesmarker där det lokalt förekommit mycket bök. Bedriv ett hårdare jakttryck efter årsgrisar på dessa områden om det finns skador.
Vi är nu strax innan den huvudsakliga föryngringsperioden och en del suggor har redan fött eller kommer att föda sina kultingar i januari. Rekommenderat är att man är restriktiv i hundanvändningen där man vet att det finns nyfödda kultingar. Var försiktig med vuxna vildsvin då det kan vara en kultingförande sugga.

Rekommendationen fortsätter att vara ett hårt jakttryck på unga vildsvin, årsgrisar!

2015-12-30 2019-06-04