Svenska Jägareförbundet

Meny

November -15

Enligt de rapporter som kommer in så verkar vildsvinsstammen i Jönköpings län vara i balans med övriga tillgånger. Den fortsatt milda vintern har resulterat i något större skadebild på vallar och betesmarker. Tätheten i vildsvinspopulationen varierar stort inom länet.

Reproduktionen för året har varit god så fortsatt inriktning på att skjuta kultingar och årsgrisar rekommenderas. Var försiktig med de vuxna vildsvinen och var extra observant på att inte skjuta suggor.
Samverka med exempelvis samjakter för att förstärka förvaltningen av vildsvinen.

2015-12-10 2019-06-04