Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -15

I de norra och östra delarna av länet upplever man en ökande vildsvinsstam, men en stor variation upplevs inom länet som helhet.

Tidigare har vintern varit mild med god födotillgång. Nu har vintern kommit med besked och födotillgången har minskat något. Tidigare under hösten/vintern upplevde man en ökande skadebild på vallar och betesmaker, men i och med snön och kylans intrång så verkar skadebilden minskat.
Då reproduktionen varit god så har vi en stor andel unga djur i populationen. Jakten bör därför inriktas på årsgrisar. Det har observerats nyfödda kultingar över hela länet! Var därför mycket försiktig med vuxna ensamma vildsvin! Tänk på att från och med 16 februari till och med 15 april är vuxna vildsvin fredade!

2015-02-04 2019-06-04