Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -15

I Jönköpings län rapporteras om en vildsvinsstam i balans med övriga tillgångar. I de norra delarna av länet verkar det som att stammen har ökat något och ett hårdare jakttryck på unga vildsvin rekommenderas.

Endast lokala rapporter om åverkan på vallar och betesmarker har inkommit.
Då vi är inne i den period på året då vi jagar vildsvin med hund som mest så är också risken stor att suggan skiljs åt från sina kultingar under jakten. Håll etiken högt och tänk på att kultingförande sugga är fredad hela året.

2015-11-02 2019-06-04