Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -15

Den skadekänsliga perioden i spannmålen har pågått ett tag, men få rapporter om omfattande skador har noterats. Det är fortfarande mycket vete och framförallt havre som är otröskat, så ökad uppmärksamhet och jaktliga insatser bör riktas till just dessa odlingar.

Majsfält är mycket omtyckta då de erbjuder både skydd och föda. Det platser i länet där stammen kan bedömas som stor är få och på de flesta håll är det fortfarande sporadisk förekomst. Avskjutningen riktas främst till unga vildsvin, årsgrisar.

Tänk på att kultingförande sugga är fredad hela året och att det kan vara svårt att se könet på ett vuxet vildsvin i hög spannmål!

2015-09-03 2019-06-04