Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -15

Vi kommer nu in i den mest skadekänsliga perioden på året. Mjölkmogna grödor är mycket attraktiva för vildsvinen och jakttrycket bör i största utsträckning riktas till just sådana produktionsåkrar.

Vi kommer nu in i den mest skadekänsliga perioden på året. Mjölkmogna grödor är mycket attraktiva för vildsvinen och jakttrycket bör i största utsträckning riktas till just sådana produktionsåkrar. Tänk på att det i den höga spannmålen kan vara svårt att se vilket vildsvin som är en kultingförande sugga, vilken är fredad året runt! Kan man inte avgöra vilket av vildsvinen som är en sugga bör man skrämma bort dom på annat sätt. I områden där vildsvinen inte gör någon skada bör de lämnas ifred för att störas så mycket som möjligt där de gör skada. Reproduktionen har varit god och jakttrycket ska fortsätta att inriktas på kultingar och årsgrisar.

2015-07-31 2019-06-04