Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -15

Vildsvinsstammen varierar stort inom länet, men man har på samtliga håll märkt av en ökad reproduktion.

Jakttrycket ska fortsätta vara stort på kultingar och årsgrisar.  Skadorna har hittills varit små med viss lokal skillnad. I hög vegetation kan det vara svårt att avgöra vilket av de vuxna vildsvinen i en flock som är en kultingförande sugga. Tänk på att kultingförande sugga alltid är fredad!

2015-07-31 2019-06-04