Svenska Jägareförbundet

Meny

September -15

Spannmålen är nu på de flesta håll tröskad, vilket innebär att vallar och betesmarker återigen är attraktiva för vildsvinen i sitt födosök.

Majsen, som fortfarande är otröskad, erbjuder både skydd och föda för vildsvinen. För att lyckas med skyddsjakten i majsen krävs samverkan och en bra organisation av jaktledningen, samt bra och förståndiga hundar och hundförare.

Fortsätt att rikta ett hårt jakttryck mot unga vildsvin, årsgrisar. På vissa håll i länet har det rapporterats om nyfödda kultingar under september månad vilket innebär att en viss försiktighet i hundjakten måste beaktas.

Håll etiken högt och tänk på att kultingförande sugga är fredad hela året!

2015-10-09 2019-06-04