Svenska Jägareförbundet

Meny

April -16

Vårbruket är nu snart genomfört på de flesta håll. Hittills har det inte kommit in direkta rapporter om skador på nysådd gröda men extra uppmärksamhet för att skydda de åkrarna kan krävas framöver.

Inrikta denna jakt främst på årsgrisar (upp till 12 månader) för en effektiv skyddsjakt. Det är fortsatt viktigt att komma ihåg att det finns riklig förekomst av små kultingar i skogarna varför stor försiktighet krävs vid urval av djur vid jakt. För att motverka skador på grödor är det även en bra åtgärd att ge vildsvinen fristäder i skogen där de utfodras men inte jagas vilket kan minska trycket på de odlade markerna.

2016-05-10 2019-06-04