Svenska Jägareförbundet

Meny

November -16

Just denna årstid är inte den som förknippas med störst skador men lokalt kan vallar och höstsådda åkrar givetvis drabbas även nu varför en översikt av markerna kan vara nödvändig.

Som vi förvarnat om i tidigare rapporter är det i år ett så kallat ollonår vilket gör att tillgången på energirik föda kommer vara ovanligt stor. Detta tillsammans med en mild vinter kan ge en snabb ökning av vildsvinsstammen. Där man har som målsättning att hålla stammen på nuvarande nivå eller minska den kan det därför redan nu vara läge att hålla en hög avskjutning. Rikta främst avskjutningen på årsgrisar men för att minska stammen kan även yngre hondjur behöva skjutas.  Ett yterliggare problem vid ollonår är att det finns mer alternativ föda i skogen vilket kan försvåra åteljakt. Även detta kan göra att större arbetsinsatser krävs.
Vid denna årstid ligger annars stort fokus på hundjakten och som vi skrivit tidigare gäller det vid denna jakt att hålla en hög etik både vad det gäller hundanvändning och när skott lossas.  Ha i åtanke att även vid denna tid kan suggor ha små kultingar. Vidare tänk på snödjup och kyla innan ni släpper hunden. Vid stort snödjup är det betydligt svårare för hundarna att göra snabba förflyttningar och skaderisken ökar. Samtidigt blir det en större påfrestning för vildsvinen.

2017-01-12 2019-06-04