Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -16

De flesta grödor är nu skördade vilket gör att den mest hektiska perioden ör över för de jägare som bedriver skyddsjakt. Istället börjar vi nu komma in i jaktsäsongen där hundjakt och åteljakt kan bedrivas i större omfattning.

Sett till hela Örebro län är antalet rapporterade skador normalt. Dock har det förekommit intensiv skyddsjakt för att skydda grödor på en del håll. Även om stor del av skörden är bärgad finns det fortfarande sena grödor som bönor och majs som kan behöva extra uppmärksamhet.
Vi har på senare tid fått rapporter från flera håll i Mellansverige att vi verkar gå mot ett rikt ollonår. Detta kan om vintern inte blir för sträng ge ett högre antal och större kullar än normalåret. En något ökad avskjutning i områden med mycket ek kan därför vara befogad redan under hösten, om målsättningen är att hålla stammen på en stabil nivå. Ökad mängd ekollon kan dessutom göra att åtlar inte blir lika välbesökta på grund av den alternativa födan. Detta kan kräva en ökad arbetsinsats i förvaltningen.
Under höstens jakt är det som vid all annan jakt viktigt att tänka på hög etik både i val av djur att fälla och vid hundanvändningen. Koppla tillexempel alltid hunden om små kultingar skulle ses i såten. Annars gäller som tidigare att högst jakttryck bör ligga på årsgrisar medan man är försiktig med kapitala djur. Detta för att bibehålla en önskad årscykel vad det gäller reproduktion. Vill man minska stammen bör yngre suggor fällas som man kan konstatera inte följs av kultingar.    

2016-09-16 2019-06-04