Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -16

Vi är nu mitt uppe i den huvudsakliga jaktperioden för vildsvinen och annat vilt.

Stor del av den jakt bedrivs under perioden är hundjakt. Även om oktober- november är de månader då det är minst risk att stötta på randiga smågrisar i markerna gäller det att vara försiktig. Kullar födda väldigt sent på säsongen har rapporterats från en del håll. Som vanligt gäller det givetvis också att tänka på etiken kring hundjakt och inte orsakaviltet onödigt lidande.

Vi vill också påminna om tillgången på ekollon som I år är ovanligt stor. Detta gör att en högre avskjutning än normala år kan vara nödvändig redan nu om ambitionen är att hålla stammen på en stabil nivå. Inrikta främst jakten på årsgrisar men om stammens tillväxt skall bergränsas kan även jakt på äldre hondjur vara nödvändig.

Skadebilden under denna period är oftast ganska begränsad men vallar och sommarstugetomter kan behöva extra tillsyn för att se till att skador inte uppkommer.

2016-11-18 2019-06-04