Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Vildsvinsstammen anses fortfarande stabil eller I några fall ökande i de områden som har etablerad vildsvinsstam. I norra delarna av länet kommer det rapporter om att spridningen under året fortsatt norrut och man börjar få etableringar I nya områden i kantzonen av den tidigare utbredningen.

Under denna tid på året sker skador främst på vallar och I viss utsträckning på höstsåder. Det har också kommit enstaka rapporter om sommarstugetomter som blivit uppbökade. För att motverka skador är det givetvis bra att lägga extra ansträngning på utsatta områden där skador uppkommit.

I den övriga jakten står vår rekommendation från förra månaden fast, där vi flaggade för att ett hårdare jakttryck redan nu kan vara nödvändig om man har marker med mycket ek. Hösten verkar nämligen bjuda på rikligt med ekollon vilket kan resultera i att det blir högre överlevnad på kultingar samt större kullar under våren.  Där högre jakttryck krävs är ofta åteljakt den effektivaste jaktformen.

Vi är dessutom mitt uppe i högsäsongen för hundjakt. Vid hundjakt kan det vara bra att vara medveten om att det har rapporterats om sent födda kullar på flera platser I länet vilket kan skapa problem. Om små randiga kultingar ses i såten koppla alltid hundarna och byt område för jakten. Som alltid skall hög etik i samband med jakten gälla.

2016-10-31 2019-06-04