Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -16

De flesta rapporter talar om god förekomst av vildsvin i markerna med många lyckade föryngringar från våren. Vi går nu in i en period där skyddsjakt på vallar och mognande grödor ät högaktuell. När spannmålen mognar brukar det vara den mest intensiva tiden för att hålla vildsvinen borta från åkermarken. Än så långe är det dock endast lokalt rapporterat skador i större utsträckning.


Liksom tidigare rekommenderas att man lägger jakttrycket på åkermarken och i största möjliga utsträckning låter vildsvinen få en fristad vid åtlar i skogen där de inte gör någon skada.

Tänk på att etiken alltid är lika viktig, även vid skyddsjakten. Det gäller fortfarande att vara försiktig så att kultingförande sugga inte skjuts. Ute i grödorna kan kultingar vara mycket svåra att se då de följer suggan. Inrikta främst jakten på årsgrisar, där man efter den lyckade reproduktionssäsongen bör ha ett högt jakttryck om ambitionen är att hålla en stabil stam.

2016-07-07 2019-06-04