Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -16

Hittills har relativt få skador på växande gröda rapporterats inom länet, även om det lokalt rapporterats om problem. Generellt upplevs stammen som stabil eller något ökande vilket kräver ett högt jakttryck på framförallt årsgrisar för att hålla stammen på nuvarande nivå.

Under närmaste månaderna kommer ökad observans krävas då grödorna växer, för att kunna bedriva eventuell skyddsjakt vid behov. Ett råd är att under denna period ha en låg jaktaktivitet på åtlar i skogen så vildsvinen får en fristad. Genom ett jakttryck i åkermarken och en fristad i skogen kan man undvika många av besöken i den växande grödan

Viktigt att komma ihåg vid all vildsvinsjakt är också att många kultingar fortfarande är små och vid all jakt gäller därför stor försiktighet så inte kultingförande sugga skjuts.

2016-06-02 2019-06-04