Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -16

De flesta suggorna har nu reproducerat sig och kullstorlekarna rapporteras detta år ha normal storlek.

Viktig att komma ihåg är att det under hela mars råder skjutförbud på alla grisar förutom årsgrisar. Extra stor försiktighet krävs därför där man kontrollera noggrant att det verkligen är årsgrisar som man skjuter. För att vara säker bör man se att de bär rödbrun päls.

Grisar har på flera håll setts födosöka på vallar och det är här man bör inrikta sin uppmärksamhet och jaktinsats för att motverka skador. Inom en nära framtid påbörjas dessutom vårbruket vilket kan kräva insatser på nysådder.

2016-04-11 2019-06-04