Svenska Jägareförbundet

Meny

December -16

Vintern har hittills varit mycket gynnsam för vildsvinen i Örebro län. Dels är det som upprepats i de senaste rapporterna god tillgång på energirika ekollon, dels har vintern varit mild och det har inte varit mycket snö.

Detta gör att vildsvinen är i god kondition och man kan förvänta sig större kullar än normalåret. Ett högt jakttryck redan nu är därför att eftersträva i de områden man inte vill se en ökning av stammen.  
Redan nu har man också i flera områden sett att kultingar har börjat födas. Detta gör att man måste vara extra försiktig då man skjuter hondjur. Suggorna kan ofta lämna sina kultingar då hon går på födosök de första veckorna. Kontrollera därför alltid noggrant att suggor inte är spendragna.
Tidigt födda kullar kan också ställa till problem vid hundjakten. Om man observerar randiga grisar i såten koppla alltid hunden och byt område för jakten. Även vid hundjakten krävs stor försiktighet med ensamma hondjur vilket är ännu svårare än vid vakjakt då det ofta är observationer av djur i rörelse. Släpp hellre förbi vildsvinet än att riskera att kultingar blir lämnade ensamma i skogen.
Kom vidare ihåg att det från 1 februari är förbud för löshundsjakt på vildsvin även om vuxna vildsvin är lovliga till 15 februari.   

2017-01-12 2019-06-04