Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -16

Vildsvinstillgången rapporteras som fortsatt stabil. Grödorna går nu in i sin mest kritiska period vad det gäller skador men än så länge är rapporterna relativt begränsade vad det gäller vildsvin i spannmålet. Lokalt förekommer det givetvis men i större delar av länet verkar man genom en lyckad förvaltning ha avlett många från denna födokälla.

Liksom föregående månad bör jakt framförallt bedrivas på skadekänsliga områden och jakten bör inriktas framförallt på årsgrisar. På sina håll har sena kullar rapporterats varför man måste vara mycket försiktig så inte kultingförande sugga skjuts.
Låt gärna vildsvinen ha en fristad i skogen där de får födosöka i lugn och ro åtminstone tills grödan är skördad.

2016-09-16 2019-06-04