Svenska Jägareförbundet

Meny

December -17

Vi är nu inne i december månad en tid då skadebilden brukar vara relativt låg. Vintern har hittills varit mild och blött vilket kan göra att skador uppkommer på till exempel vallar. Det bedrivs nu både åteljakt och hundjakt i stor omfattning. Den generella bilden är en ganska stabil stam i större delen av länet men att vildsvinen ökar och bredder ut sig i etableringszonen.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men utbredningen växer långsamt norrut. I områden med en etablerad stam är uppfattningen överlag en stabil stam men i vissa områden ökande.

Födotillgång: Vintern har hitintills varit mild och snöfattig vilket ger vildsvinen goda förutsättningar att hitta föda. Vildsvinen som vintertid utfodras i utfodras i stödjande syfte bör utfodras med ensilage alternativt spannmål. Svenska jägareförbundet avråder utfodring med sockerbetor.

Skadebild: Senhösten/vintern är en tid då vildsvinen orsakar begränsade skador. Vallar och betesmarker kan dock utsättas för skador speciellt då det är blött i markerna.

Prognos: Den hittills milda hösten ger vildsvinen goda förutsättningar att gå in i vintern med bra kondition.

Rekommendation: Vill man lokalt minska stammen av vildsvin är detta en bra tid att lägga en avskjutning på yngre hondjur. Det är vid denna tid på året minst risk att suggor har diande kultingar. Tänk dock på att de första kultingarna för året ofta föds redan i januari.
Som alltid gäller hög jaktetik och försiktighet vid jakt på hondjur. Avskjutningen på årsgris kan i de flesta områden hållas hög och detta är det också en bra tid för nu då vårens kultingar börjar få vikter som ger bra "matgrisar". En hög avskjutning på årsgrisar är också viktig för att balansera stammen efter årets goda reproduktion. En stor del av den jakt som nu bedrivs är hundjakt och här gäller som alltid hög etik. Se gärna jägareförbundets nya filmer om jaktetik med hund. Hundar som har ett oönskat beteende skall ej användas i jakten. Tänk också på att alltid avbryta jakten och byta område om randiga kultingar påträffas.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i stora delar av länet men i de norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas. Precis som stammens storlek varierar även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort. I de områden där vildsvinen nyligen etablerat sig kan det vara bra att redan nu börja med avskjutning av årsgrisar för att lära sig jakten och hindra en för snabb ökning av stammen.

2017-12-15 2019-06-04