Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -17

Grödorna är nu skördade på de flesta håll och den sammanfattande bilden då man pratar med lantbrukare är att årets skadebild är jämförbar med föregående år. Troligen har dock den fasta etableringen av vildsvinsstammen spridit sig ytterligare norrut i länet. Den mest hektiska perioden avseende skyddsjakt är nu över även om vallar fortfarande kan utsättas för skador då vildsvinen behöver hitta alternativ när grödor försvunnit från markerna.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från flera håll rapporteras om att man upplever en stabil stam.

Födotillgång: Födotillgången är fortfarande god ute i markerna då det är milt vader. Vildsvinen behöver därmed inte utfodras i stödjande syfte.

Skadebild: Oktober är ofta en period som ger begränsade skador. Höstsådder kan dock behövas bevakas då de kan vara skadebegärliga.

Prognos: Hösten verkar inte ge något vidare ekollonår och därmed blir köld och snödjup viktiga faktorer för vilken kondition vildsvinen kommer befinna sig vid grisningen.

Rekommendation: Det är nu den tid då hundjakt används i stor utsträckning efter vildsvin. Det är då viktigt att tänka på etiken och inte använda för skarpa hundar som kan skada vildsvinen. Vidare ger hundjakten ofta snabba skottsituationer varför extra stor försiktighet med hondjur krävs. För att fördjupa sig i etik vid hundanvändning se gärna Jägareförbundets nya film "Etik vid jakt med hund - del två" https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/10/etik-vid-jakt-med-hund---se-del-tva/. Hösten är dessutom en bra tid att besitta åtlarna då inte vildsvinen inte på samma sätt behöver få en fristad i skogen som under sommaren. Har man som målsättning att minska stammen så är denna tid på året en bra tid att lägga ett avskjutningstryck på hondjur. Det är nu nämligen som minst risk att suggorna har små kultingar. Som alltid är det dock av högsta vikt att kontrollera så hondjuren inte har dragna spenar. Vill man balansera stammen kan man fortfarande ha ett högt jakttryck på yngre djur vid denna tid.
Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort.

2017-10-19 2019-06-04