Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -17

Hundjakten efter vildsvin är nu över för säsongen och från och med 15 februari är dessutom alla vildsvin förutom årsgrisar fredade.

Än så länge är skadebilden i länet begränsad men kommande månad kommer om våren gör sitt antågande vallar kunna bli mer och mer begärliga för vildsvinen. Extra uppsyn av dessa kommer därmed krävas när gräset börjar växa.

Som sagt är nu endast årsgrisar lovliga men vill man begränsa stammens tillväxt är ett hårt jakttryck på dessa på åtlar och framförallt under skyddsjakt att rekommendera under denna tid av året. Stor försiktighet krävs dock även vid jakt på årsgris då vi snart går in i den huvudsakliga föryngringsperioden. Vildsvinen blir könsmogna tidigt, och framförallt efter milda och ollonrika vintrar som i år kan även årsgrisar få kultingar. Framförallt i områden där uttaget av större suggor har påverkat åldersfördelningen i stammen. 

Än så länge har endast ett fåtal rapporter om födda kultingar inkommit, vilket är positivt. Årscykeln verkar därmed till största delen följas.
Slutligen vill vi återigen påminna om att det i år varit ollonår samt en för vildsvinen gynnsam vinter. För att inte se en ökning av stammen krävs därmed sannolikt ett högt jakttryck under året.

2017-02-27 2019-06-04