Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -17

Grödorna växer nu för fullt på åkermarkerna. Rapporter har kommit från några håll om uppbökade åkrar och kommande månader kräver en höjd beredskap samt en tät dialog mellan jordbrukare och jägare för att uppmärksamma problemområden.

Jakten bör främst inriktas på skadedrabbade områden för att försöka styra var vildsvinen väljer att födosöka. Lägg framförallt ett högt jakttryck på i första hand årsgrisar. Många små kultingar finns i markerna så var mycket försiktig så inte spendragna suggor skjuts. Anser man att stammen bör minskas bör man lägga ett hårt jakttryck på årsgrisar men även yngre hondjur behöver då skjutas. För att undvika att skjuta kultingförande suggor är det dock bättre ju senare på året jakten på hondjur kan läggas.

2017-06-09 2019-06-04