Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Vi är nu inne i november månad och vi är därmed inne i en av de mest intensiva jaktmånaderna. Det bedrivs nu både åteljakt och hundjakt i stor omfattning. Den generella bilden är en ganska stabil stam i större delen av länet men att vildsvinen ökar och bredder ut sig i etableringszonen.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från områden där stammen är etableras anses den i huvudsak som stabil. I etableringsområden upplevs vildsvinen bredda ut sig.

Födotillgång: Den milda hösten gör att födotillgången är fortsatt god ute i markerna. Vildsvinen bör därmed inte utfodras i stödjande syfte. Svenska jägareförbundet anser vidare att sockerbetor inte skall användas vid någon form av utfodring.
Skadebild: Senhösten är en tid då vildsvinen orsakar begränsade skador. Vallar och betesmarker kan dock utsättas för skador.
Prognos: Den hittills milda hösten ger vildsvinen goda förutsättningar att gå in i vintern med bra kondition.
Rekommendation: Vill man lokalt minska stammen av vildsvin är detta en bra tid att lägga en avskjutning på yngre hondjur. Det är vid denna tid på året minst risk att suggor har diande kultingar. Som alltid gäller dock hög jaktetik och försiktighet vid jakt på hondjur. Avskjutningen på årsgris kan i de flesta områden hållas hög och detta är det också en bra tid för nu då vårens kultingar börjar få vikter som ger bra "matgrisar". En hög avskjutning på årsgrisar är också viktig för att balansera stammen efter årets goda reproduktion. En stor del av den jakt som nu bedrivs är hundjakt och här gäller som alltid hög etik. Hundar som har ett oönskat beteende skall ej användas i jakten. Tänk också på att alltid avbryta jakten och byta område om randiga kultingar påträffas.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas, men utbredningen växer. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort. I de områden där vildsvinen nyligen etablerat sig kan det vara bra att redan nu börja med avskjutning av årsgrisar för att lära sig jakten och hindra en för snabb ökning av stammen.

 

2017-11-10 2019-06-04