Svenska Jägareförbundet

Meny

Juli -18

Högsommarvärmen håller i sig vilket gör att det är mycket torrt och foderkvalitén är något lägre än normalt. Värmen gör även att spannmålen går i mjölkmognad tidigare och kan kräva ökad tillsyn. Vid skyddsjakt håll hårt på etiken och rikta avskjutningen mot kultingar eller årsgrisar för att öka skrämseleffekten. Jaga på fälten där risk för skada är hög och låt dem vara ifred i skogen där de inte gör någon skada. Den största föryngringsperioden har passerat men det har observerats små och sent födda kultingar runt om i länet.

Huvudföryngringsperiod: Februari – April

Stammens status: Stabil till ökande med lokal variation

Kullstorlek: Normal

Födotillgång: Lägre kvalité på grund av den extrema värmen och torkan. Vallar utgör normalt en stor del av betet vid denna tidpunkt på året.

Klimat: Stabilt trotts den extrema värmen och torkan. Om värmen och torkan fortsätter kan det få negativa effekter på stammen, främst pga. fodrets försämrade kvalité och mängd.

Skadebild: Låg – Normal med lokal variation. Vissa delar av länet har haft besök av vildsvin i spannmål och på vallar, medan andra områden har mycket lite skador.

Prognos (vad man har att vänta i framtiden): Föryngringarna varierar kraftigt inom länet, i vissa områden är det goda föryngringar med stora kullar och i andra mycket sämre föryngringar. Spannmålen går i mjölkmognad tidigare än normalt vilket kan leda till att vildsvinen letar sig ut till dessa åkrar redan nu.

Rekommendation: Föryngringarna har varit utdragna och mycket varierande och därför bör man iaktta stor försiktighet vid skyddsjakt och rikta in avskjutningarna främst på kultingar och årsgrisar. Rikta jakten till de områden där vildsvinen gör skada och låt dem vara ifred i skogen där de inte gör någon skada. Håll hårt på etiken.

Färg på kartan: Gul

2018-07-09 2019-06-17