Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober -18

Nu har hösten kommit och med den en mer normal temperatur och jakten har dragit igång på allvar. Det kommer fortfarande mycket rapporter om randiga kultingar i länet och det är därför mycket viktigt att man är noggrann med att inte skjuta bort suggan. Det är även rapporter om mer bök ute på vallar och betesmark.

Stammens status: Stabil med lokal variation
Huvudföryngringsperiod: Februari till maj. Den kalla våren gjort att många suggor brunstat om och därför föds mycket kultingar senare än normalt.
Kullstorlekar: Normal
Födotillgång: God. Framförallt i områden med ek och bok då det är mycket god tillgång på ollon i år.
Klimat: Mer gynnsamt för vildsvinen och viltet i stort jämfört med sommaren då temperaturerna sjunkit och regnet börjat falla.
Skadebild: Rapporter om ökad mängd bök på vallar och i betesmark.
Prognos (Vad kan vi vänta oss i framtiden): Det kommer att ställas höga krav på etik under höstens jakt i och med alla kultingar som fötts sent i år. Ökade jaktinsatser i skadedrabbade områden.
Rekommendationer: Anpassa avskjutningen efter tillgång och målsättning med stammen. Om det är mycket skador så rikta jakten dit.
Avskjutningen bör riktas mot kultingar och årsgrisar. Rätt avskjutning ger en bättre stam vilket kommer att leda till minskade skador.
Ta ansvar för hur ni bedriver jakten. Många kultingar innebär att man inte ska jaga med för skarpa hundar som river friskt vilt, sätt istället på munkorg. Håll en hög etik!

Färg på kartan: Gul

2018-10-09 2019-06-17