Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

Den huvudsakliga föryngringsperioden löper mellan februari till maj, men kultingar kan förekomma under fler perioder som resultat av ombrunstning. Av denna anledning bör man iaktta försiktighet då ensamma suggor kan ha kultingar i närheten. Rikta jakten mot de områden där skadeproblematik uppkommer och låt vildsvinen uppehålla sig i skogen där de inte gör någon skada. 
Vildsvinstammens täthet varierar stort inom länet.

Huvudföryngringsperiod: Huvudföryngringsperiod är februari till maj, men bland annat på grund av ombrunst kan nyfödda kultingar förekomma under hela året.

Stammens status: Stabil till ökande med lokal variation.

Kullstorlek: Normal till något större än normalt.

Födotillgång: Födotillgången för vildsvinen ser goda ut. Våren har ankommit med besked och värmen som kommer med den gör att växtligheten ökar och därmed födotillgången för vildsvinen.

Klimat: Mycket gynnsamt

Skadebild: Vallar och betesmarker samt fält med nysådd gröda är i riskzonen för skador och bör därför ha en ökad tillsyn.

Prognos (vad man har att vänta i framtiden): Värmen gör att tillgången på föda ökar för vildsvinen. Dock kan fortfarande vallar, betesmarker och fält med nysådd gröda vara i riskzonen för skador.

Rekommendation: Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt vallar, betesmarker och fält med sådd gröda och en ökad uppmärksamhet behövs då till dessa områden. Jaga inte i skogsmark för att skapa en uppehållsplats för vildsvinen där de ej gör någon skada.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar.

Färg på kartan: Grön

2018-05-07 2019-06-17