Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -18

Sommaren är varm och torr vilket resulterar i att allt vilt i skog och mark har det svårt. Näringsinnehållet i födan är låg och kan komma att påverka konditionen på vildsvinen längre fram i höst, men än så länge finns inga indikationer på någon konditionsnedsättning. Rapporter om sent födda kultingar finns i länet och därför är det viktigt att vara uppmärksam vid jakt så att ingen kultingförande sugga skjuts. Avstå löshundsjakten i varma temperaturer för både viltets och hundarnas skull.

Föryngringar: Flera rapporter på sent födda kultingar i länet.

Stammens status: Stabil till ökande med lokal variation.

Kullstorlek: Normal

Födotillgång: Lägre kvalité på födan på grund av den extrema värmen och torkan.

Klimat: Stabil trotts den extrema värmen. Viltet söker sig till fuktigare och svalare områden.

Skadebild: Låg – Normal med lokal variation. Skador har varit lägre i år än föregående år.

Prognos (vad man kan vänta i framtiden): Värmen och torkan påverkar kvalitén på fodret vilket kan komma att påverka konditionen på vildsvinen längre fram i höst. Än så länge har inga indikationer på konditionsnedsättning rapporterats. Sent födda kultingar finns ute i länet som resultat av ombrunstning efter den hårda vintern.

Rekommendation: Jaga inte med hund under varma förhållanden. Både hundar och vilt far illa om man bedriver löshundsjakt i för höga temperaturer. Fortsätt istället att bedriva vak- och smygjakt efter vildsvin och låt etiken vara ledande. Håll ett hårt jakttryck på ungdjuren, och i år är det av än större vikt att låta de vuxna djuren vara i fred.

Färg på kartan: Gul

2018-08-13 2019-06-17