Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

Jaktsäsongen är i full gång och så även jakten på vildsvin. Viktigt är att hålla etiken högt och inte skjuta kultingförande suggor. Rapporter om sent födda kultingar gör det oerhört viktigt att jägarna är uppmärksamma på vilket kön vildsvinen har som man skjuter. Rikta jakttrycket istället på årsgrisarna.

Tack vare den goda tillgången på ekollon har vildsvinen mycket god kondition, vilket även lett till ökad skadefrekvens på betesmark och vallar. För att lyckas förvalta vildsvinsstammen är det viktigt att bedriva jakt över större områden och att rikta jakten till de skadedrabbade områdena. Områden där vildsvinstammen ännu inte är så utbredd rapporterar om ökad spridning och ökande stammar, medan områden som haft mycket vildsvin rapporterar om en stabil utveckling av vildsvinsstammen.

Stammens status: Ökande med lokal variation.
Föryngringar: Sent födda kullar.
Kullstorlekar: Normalstora till stora kullar.
Födotillgång: God tillgång på föda genom ekollon.
Klimat: Gynnsamt.
Skadebild: Hög skadefrekvens på vallar och betesmarker.
Prognos: År då det är gott om ekollon har visat på en ökad reproduktion hos vildsvin, vilket medför en trolig ökning av vildsvinstammen för kommande år. 
Rekommendationer: Håll ett högt jakttryck på årsgrisar och var noggranna med att inte skjuta kultingförande suggor. Rikta jakten till områden med skador på vallar och betesmarker. Genom ökad samverkan mellan jägare och markägare kan effektivare vildsvinsjakt bedrivas. Håll en hög etik vid jakt efter vildsvin!

Färg på kartan: Röd
 

2018-12-05 2019-06-17