Svenska Jägareförbundet

Meny

November -18

Hösten och jaktsäsongen är nu i full gång och tillgången på ekollon medför att förutsättningarna för vildsvinen är goda, framförallt när det gäller dess reproduktion. En ökad skadefrekvens medför ett större krav på att samarbete mellan brukare och jägare fungerar. Om man som brukare upptäcker stora skador bör man rikta jakten mot de skadedrabbade områdena. Har man arrenderat ut jakten så bör man ta kontakt med jägarna för att få hjälp med att sänka skadorna. Håll ett högt jakttryck och rikta avskjutningen mot årsgrisar.

Stammens status: Ökande med lokal variation
Föryngringar: Huvudföryngringsperioden var mellan februari till april, men flera rapporter vittnar om flera kullar med små kultingar i länet som resultat av ombrunstning efter den snörika och kalla våren.

Kullstorlekar: Normal

Födotillgång: Det finns gott om föda för vildsvinen i skogsmarken, framförallt i form av ekollon.

Klimat: Gynsamt

Skadebild: Det är ökade skador på vallar, höstsådd och i betesmarker.

Prognos: Ekollon är en faktor som vi vet bidrar till en ökad reproduktion för vildsvinen vilket gör att vi troligtvis kommer att kunna se en ökning inför kommande år.

Rekommendationer: Håll ett högt jakttryck på årsgrisar och var noggrann med att inte skjuta kultingförande suggor. Suggorna kan lämna sina kultingar under jakt och då är det viktigt att man kollar efter dragna spenar på suggorna eftersom de är fredade året om. Håll etiken högt vid jakt efter vildsvin. Rikta jakten mot de skadedrabbade områdena såsom vallar och betesmarker.

Färg på kartan: Röd
2018-11-08 2019-06-17