Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

Efter en mycket torr och varm sommar har skador på vall och i spannmål varit mycket låga, men börjar nu öka något igen efter de mindre regn som fallit.

Födotillgången uppges vara hög på de flesta ställen då det finns rapporter om mycket god tillgång på ekollon vilket är positivt för vildsvinens kondition inför vintern. Det kommer in mycket rapporter om mycket sent födda kullar så det är oerhört viktigt att etiken kommer först och att man inte skjuter kultingförande suggor.
Föryngring: Flera rapporter på sent födda kultingar.
Kullstorlek: Normal
Födotillgång: God tillgång tack vare ekollonen.
Klimat: Stabil
Skadebild: Stor variation i länet, men upplevs ha ökat framförallt i vall efter att regnet kommit.
Prognos (vad man kan vänta i framtiden): God tillgång på ekollon gör att vildsvinen kommer att kunna komma i god kondition till vintern. Mycket rapporter om sent födda kultingar som resultat av ombrunstning efter den hårda vintern.
Rekommendation: Var uppmärksamma vid jakt så att inte någon sugga skjuts som har kultingar. Etiken är oerhört viktig och ska komma i första rum. Rikta jakten på unga individer. 

Färg på kartan: Gul

2018-09-11 2019-06-17