Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni -18

Vid det här laget har de flesta föryngringar redan skett men man bör ändå vara försiktig så att man inte skjuter någon sugga med kultingar. Värmen har gjort att det finns god tillgång på föda eftersom växtligheten tagit fart, men om värmen fortsätter och det blir torrare i markerna finns risk att skadorna ökar något. Rikta jakten mot skadedrabbade områden och låt dem vara i fred i skogen. Stammens täthet varierar stort inom länet.

Huvudföryngringsperiod: Februari - Mars

Stammens status: Stabilt till ökande med lokal variation

Kullstorlek: Normal

Födotillgång: Normal

Klimat: Gynnsamt

Skadebild: Låg – Normal med lokal variation

Prognos (vad man har att vänta i framtiden): För tillfället finns det gott om foder för vildsvinen i markerna och skadebilden är normalt låg under denna månad. Om torkan fortsätter finns risk att vildsvinen söker föda i vallar och betesmarker.

Rekommendation: Rikta jakten mot områden som är i behov av skydd och låt dem vara i fred i skogen. Iaktta försiktighet så att inga kultingförande suggor skjuts och håll högt på etiken.

Färg på kartan: Grön

2018-06-04 2019-06-17