Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

Vi är nu inne i december månad, en tid då skadebilden brukar vara relativt låg. Den milda och blöta väderleken under november gjorde dock att ovanlig många rapporter kommit in om uppbökade sommarstugetomter, golfbanor och liknande gräsbeklädda marker. Även vallar och höstsådder har på sina håll upplevt problem. Det nu kyligare vädret gör troligen att dessa problem kommer att minska i omfattning. Den generella bilden är en ganska stabil stam i större delen av länet men att vildsvinen ökar och bredder ut sig i etableringszonen.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men utbredningen växer långsamt norrut.  I områden med en etablerad stam är uppfattningen överlag en stabil stam men i vissa områden ökande. Efter den gångna vintern som inte ville släppa sitt grepp under våren rapporterades det om många avlidna kultingar. Detta ser vi resultatet av nu under hösten då många suggor som förlorade sina kultingar verkar ha brunstat om vilket gör att det finns ovanligt många randiga kultingar i markerna under hösten. 

Födotillgång: Vintern har hitintills varit mild vilket ger vildsvinen goda förutsättningar att hitta föda. Den fuktiga marken har gjort att det varit lättbökat för vildsvinen. Där ek finns har vildsvinen i år ett extra stort tillskott av energirikt foder då det rapporteras vara ett bra ekollonår. Vildsvinen som vintertid utfodras i utfodras i stödjande syfte bör utfodras med ensilage alternativt spannmål. Svenska jägareförbundet avråder utfodring med sockerbetor.

Skadebild: Den milda och blöta väderleken under november gjorde att ovanlig många rapporter kom in om uppbökade sommarstugetomter, golfbanor och liknande gräsbeklädda marker. Även vallar och höstsådder har på sina håll upplevt problem. Det nu kyligare vädret gör troligen att dessa problem kommer att minska i omfattning. Då sommarstugetomter och liknande utsätts för skador är det effektivaste åtgärden ofta att sätta elstängsel runt det utsatta området.

Prognos: Den hittills milda hösten ger vildsvinen goda förutsättningar att gå in i vintern med bra kondition.

Rekommendation: Vill man lokalt minska stammen av vildsvin är detta en bra tid att lägga en avskjutning på yngre hondjur. Det är vid denna tid på året minst risk att suggor har diande kultingar. Tänk dock på att det rapporterats ovanligt många kullar födda under hösten/vintern varför det är av stor vikt att konstatera att suggorna inte är spendragna eller följs av kultingar.

För att kontrollera stammen kan avskjutningen på årsgris hållas hög och denna period. En hög avskjutning på årsgrisar är också viktig för att balansera stammen efter årets goda reproduktion.
En stor del av den jakt som nu bedrivs är hundjakt och här gäller som alltid hög etik. Tänk också på att alltid avbryta jakten och byta område om randiga kultingar påträffas.

Färg på kartan: Gul

2018-12-12 2019-06-12