Svenska Jägareförbundet

Meny

September -18

I norra delarna av länet där man fortfarande är i en etableringsfas anses stammen öka.

Stammens status:
Stammen täthet varierar stort över länet. I södra delarna anser man sig över ha en stabil stam men med lokala variationer i båda riktningar. 

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden verkar ha skett under mars månad. De kullar som föddes tidigt under året har i många fall haft det svårt då vintern var lång och hård. Detta kan medföra att suggorna som förlorat sina kultingar kan brunsta om och få nya kullar senare på säsongen. Detta gäller det att vara uppmärksam på under all jakt. 

Födotillgång
Spannmålet är nu skördat vilket gör att vi går mot en lugnare period sett till skador. Fortfarande finns dock oskördad majs kvar i en del områden och höstsådd av vete och raps kan precis som vallar utsättas för skador. Dessa områden kräver därför fortsatt observans. Än så länge finns det dessutom gott om mat för vildsvinen ute i markerna varför rena stödutfodringar avrådes. Det rapporteras vidare om ett väldigt bra ekollonår vilket kan få effekter på vildsvinsstammen i områden med mycket ek. Ekollon kan dessutom ha positiva effekter då det kan locka vildsvinen från åkermarken till att istället födosöka i ekskogarna.Samtidigt kan det vara svårare att få vildsvinen till åtlarna I dessa områden.  Jägareförbundet avråder till att sockerbetor används vid alla former av utfodring. 

Klimat:
Efter den torra och varma sommaren har vi nu en mer normal väderlek. Till skillnad från den långa vintern med hög dödlighet bland kultingar verkar inte sommarens varma väder ha haft någon nämnvärd effekt på vildsvinens kondition.   

Skadebild:
Efter skörden går vi nu in i en lugnare period gällande skador men som nämnts ovan kan höstgrödor och vallar fortfarande behöva bevakas. 

Rekommendation:
Om grödorna är skördade i närområdet är det nu en bra tid att jaga på åtlar. Inrikta er främst på yngre djur då detta minskar risken att skjuta bort kultingförande suggor. Dessa djur har dessutom hög köttkvalite samtidigt som en högre medelålder på stammen brukar resultera i mindre skador. Det börjar dessutom bli tid för jakt med hund och precis som vid all annan jakt krävs det här att vi håller en hög jaktetik. Tänk på att det kan ha skett ombrunstningar så det finns små kultingar i markerna och använd inte för skarpa hundar. 

Färg på kartan: Grön

2018-09-17 2019-06-12