Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Vi börjar nu komma in i den huvudsakliga föryngringsperioden i länet och kultingar har setts på en rad platser runt om i länet. Än så länge vill inte vintern släppa sitt grepp och vi kan därför få ett år med mindre antal kultingar då många riskerar att inte klara sin första tid. Viktigt att komma ihåg är också att vi är inne i perioden då endast årsgrisar får jagas. En årsgris definierar vi som ett vildsvin som ännu inte fått sin gråsvarta päls utan är rödaktig eller brun. Som en tumregel är levandevikten på dessa max 60 kg.

Stammens status: Stammens täthet varierar stort över länet men från områden där stammen är etableras anses den i huvudsak som stabil. I etableringsområden upplevs vildsvinen öka och etablera sig i nya områden.

Födotillgång: Den långa vintern som inte vill släppa sitt grepp ställer givetvis till det för vildsvinen då det kan bli svårare att hitta mat. Om vildsvinen under denna period utfodras i stödjande syfte anser Svenska jägareförbundet att rotfrukter och framförallt sockerbetor inte skall användas. Använd gärna ensilage eller spannmålsprodukter.

Skadebild: Vintern en tid då vildsvinen orsakar begränsade skador. Rapporter om uppbökade sommarstugetomter har inkommit från några platser. I sådana situationer är ett elstängsel bästa skyddsåtgärden. När våren kommer kan de blöta vallarna bli atraktiva för vildsvinen att böka i.

Prognos: Då vi närmar oss nya födslar kan väta tillsammans med kallt väder ställa till det med hög dödlighet bland kultingar. Risken finns därför att det blir sämre reproduktion detta år jämfört med föregående.

Rekommendation: I de områden där man vill minska stammen rekommenderas fortsatt hög avskjutning av årsgrisar. Stor försiktighet krävs nu då vildsvinen kan börja ha kultingar i markerna och man ska därför vara noggrann vid könsbestämning samt om hondjur har dragna spenar. Rapporter om små gyltor med foster i sig har kommit från flera håll.

Länstext: Vildsvinen är etablerade i hela södra delen av länet. I norra delarna är utbredningen ojämn och många områden är fortfarande i en etableringsfas, men utbredningen växer. Precis som stammen varierar så ser även skadebilden olika ut mellan olika områden varför även målsättningarna för stammen kan skilja stort. I de områden där vildsvinen nyligen etablerat sig kan det vara bra att redan nu börja med avskjutning av årsgrisar för att lära sig jakten och hindra en för snabb ökning av stammen.

Färg på kartan: Grön

2018-03-12 2019-06-12